Grastapijt

Gazonproblemen

Vrijwel alle gazons hebben last van onkruid; onkruidzaden waaien voortdurend uw tuin binnen of worden aangebracht door vogels. Door regelmatig maaien raken ze uitgeput en sterk groeiend gras zal het onkruid gewoon verdringen. Het gazon te kort maaien, het gras te lang laten worden of onvoldoende bijmesten geeft onkruid een kans. Onkruid verschijnt op plekken waar het gras is weggesleten of onkruid is uitgetrokken. Voorkom dit door deze plekken in te zaaien. Ze zullen algauw niet meer opvallen. Trek vóór het maaien alle onkruidstengels met een hark los en gebruik altijd een grasvangbak, zodat het onkruid zicht niet verspreidt. Behandel hardnekkig onkruid of gazons vol onkruid met een speciale onkruidverdelger of voeg in het voorjaar een gazonmest met onkruidbestrijder toe. Mos in een gazon duidt op slechte groeiomstandigheden, zoals lage vruchtbaarheid, verdichte of slecht gedraineerde, drassige grond en schaduw; het ontwikkelt zich vooral op zure bodems.

Mos vorming kan grotendeels worden voorkomen door een onderhoudsbeurt in de herfst en voorjaarsbemesting. Test de grond; is de pH te laag, voeg dan `s winters kalk toe, zo`n 50 g per m2.

Gazons en schaduw

Gras dat groeit in lichte of gevlekte schaduw kan gedijen, maar de diepe schaduw van bomen is vaak te veel de grasmat wordt dun en mos krijgt al snel de overhand. Wellicht kunt u de boomkroon uitdunnen om meer licht toe te laten. Ook zijn er schaduwtolerante zaadmengsels te koop, maar dat zijn fijne grassoorten die zware slijtage of te kort afmaaien nauwelijks verdragen. Op schaduwplekken kunt u beter kiezen voor bodembedekkers, zoals mos, schaduw minnende planten of een schors mulch.

Drassige gazons

Bij slecht gedraineerde gazons stapelen de problemen zich op zodra graswortels afsterven door gebrek aan zuurstof. Als er water op uw gazon blijft staan, kan dit duiden op slechte drainage of een te hoge grondwaterspiegel. Een ondoorlatende laag van verdichte, harde ondergrond onder het bodemoppervlak kan leiden tot slechte drainage. Een ondoorlatende laag van verdichte, harde ondergrond onder het bodemoppervlak kan leiden tot slechte drainage. Als deze laag niet te ver onder het oppervlak ligt, kan de verdichting worden aangepakt door de ondergrond te beluchten, dunne ondergrondlagen net onder het oppervlak komen het meeste voor. Als het probleem dieper ligt, zij drastischere, duurdere, maatregel vereist.

Om wateroverlast te beperken moet u drainagegeulen graven of een drainagesysteem aanleggen. Dan kiest u in plaats van voor een gazon beter voor planten die gedijen in vochtige omstandigheden. Gazons op kleigrond kunnen bijzonder problematisch zijn omdat winterregen leidt tot kale plekken en mos groei, terwijl graswortels er `s zomers niet in slagen het diepe vocht te bereiken. Dit kan worden voorkomen door het gazon, net zoals een golfbaan, aan te leggen op een laag grof zand. Verbeter de grond met een flinke portie organisch materiaal en een zorgvuldige voorbewerking. Verspreid een 5-8 cm dikke laag zand over het oppervlak, waarna u de graszoden op de zandlaag aanbrengt. Het gras wortelt via het zand in de onderliggende klei, waardoor het goed kan groeien, `s Zomers kunnen de wortels vocht onttrekken aan de vochtige grond onder het zand en `s winters stroomt overtollig water weg via het zand.

Bulten en putten nivelleren

In putten groeit vaak lang gras, terwijl bulten de messen van uw grasmaaier kunnen beschadigen en kaal worden, zodat er onkruid kan groeien. Probeer niet het gazon plat te rollen, want dan maakt u de grond alleen maar compacter. Als u er bij het maaien last van hebt, maak dan de graszode los en pas het niveau aan, bij voorkeur tussen de herfst en de lente.

1. Bekijk hoe diep en groot de put is door er een plank over te leggen. Met een halvemaanvormige steker of een scherp spade steekt u langs de plank een dubbele `H` (HH)-vorm uit. Begin in het midden van het kruis ( waar de H`s elkaar snijden) en steek een spade horizontaal onder de zode om die los te maken, zodat u ze kunt opheffen.
2. Vouw de vier segmenten terug langs de benen van de H-vormen. Vervolgens kunt u onder de opengelegde zoden de grond egaliseren en naderhand kunt u alle mooi afwerken.
3. Terwijl de vier segmenten open liggen, maakt u met een riek de compacte grond los. Verwijder grond of voeg grond toe, zoals nodig, eventueel in combinatie met drainerend zand, hark en verwijder stenen.
4. Stap over de grond om het lichtjes aan te drukken en hark hem nogmaals om het oppervlak los te maken. Op die manier kunnen de wortels goed bij de bodem wanneer u de zoden teruglegt.
5. Rol de graszoden terug en druk ze lichtjes aan. Controleer of dit stuk nu op hetzelfde niveau ligt als de rest van het gazon. Pas het grondniveau desnoods aan voordat u de zoden definitief teruglegt.
6. Duw de randen van het gazon tegen elkaar en druk ze tegen de grond met uw vuist of met een hark. Strooi er een bovenlaag van zand en bodem op en borstel die in het gazon. Geef overvloedig water.

Tuinpedia.nl screenshot website

Zelf graszoden leggen? Een uitgebreide instructie vindt u hier!

Zelf graszoden leggen?

Tuinpedia.nl
button
Graszodenbedrijven.nl screenshot website

Op Graszodenbedrijven.nl vindt u direct alle leveranciers en kunt u meteen een offerte aanvragen!

Direct een vrijblijvende offerte aanvragen bij leveranciers?

Graszodenbedrijven.nl
Button
Graszoden-prijzen.nl screenshot website

Alle graszodenleveranciers in Nederland per provincie! Aanrader!

Zoekt u een graszodenleverancier?

Graszoden-prijzen.nl
Button